Kávovník


Plody

Po rozříznutí plodu najdeme proti sobě umístěná dvě tvrdá semena - zploštělá na jedné straně s podélnou rýhou uprostřed, na druhé straně vypouklá. Tato semena jsou právě kávová zrna, které se dále zpracovávají. Jejich původní barva je zelená až šedozelená - svojí typicky hnědou barvu získávají až pražením.

Pěstování a sklizeň

Kávovníky se dožívají stáří až třiceti let, nicméně v takovém věku se stávají nevýnosnými a musí být často obměňovány. Proto jsou kávovníky pěstované na plantážích dobře ošetřované, pravidelně přihnojované a nově vysazené kávovníky se zastiňují. K tomu jsou využívány jiné rychle rostoucí stromy, jakými jsou např. banánovníky, palmy nebo některé druhy cedru.

Jednotlivé druhy kávovníku se mezi sebou kříží. Tímto šlechtěním se dosahuje vyšší odolnosti proti chorobám a škůdcům. Velkým nebezpečím je pro kávovníky cizopasná houba Hemileia vastatrix, která dokáže zničit celé plantáže. Příkladem je absolutní zničení kávovníkových plantáží na ostrově Cejlon, které způsobilo nahrazení těchto plantáží plantážemi čajovníku.

Kávové plody se až na výjimky sklízí celoročně. Tou výjimkou je nejkvalitnější káva z Keni, u které probíhá sklizeň pouze jednou ročně, a to na jaře. Na severní polokouli se plody kávovníku sklízí od září do konce roku, na jižní polokouli jsou obdobím sklizně jarní měsíce.

<-- Strana 2 (druhy, květy, plody) <-- Strana 3 (pěstování, sklizeň)